top of page
Search
  • Senem Balaban

İhtiyaçlar ve Maneviyat

Aşağıdaki alıntı Teal Swan'ın bir kısa videosunun çevirisidir. Video şu linkte yer almaktadır:


“Bir ihtiyacınız varsa vardır, onu yok edemezsiniz. Bu demek oluyor ki babanızla* olan ilişkinizde ihtiyaç duyduğunuz bileşenlerin ne olduğunu belirlemeniz ve ardından da bu bileşenleri kendinize sağlamanız gerekmektedir. Fakat bilinçli olarak… Sağlıksız ilişkilere dahil olduğumuzda yaptığımız şey esasen karşımızdaki kişileri manipüle etmektir. Ben karşılanmamış bazı ihtiyaçlardan muzdarip bu yanımın bilincinde bile değilken o, ihtiyaçlarını dolambaçlı bir şekilde karşılamakta, babamdan almaya ihtiyaç duyduğum şeyleri hayatımdaki adamdan almaya çalışmaktadır. Ne var ki babamdan almaya ihtiyaç duyduğum şeyleri bilincime çıkarıp bu ihtiyaçları direkt ve bilinçli olarak karşılamam benim için çok daha sağlıklıdır.


Ve spiritüel kişiler size bunun tam tersini söylerler. Spiritüel camia olarak biz şunu söyleriz: ‘İhtiyaçlarınızdan kurtulun millet! İhtiyaçlarınızı yok edin.’ Bu, spiritüel alanın mantrasıdır. Bu yüzden ayıplama maksadıyla kullandığımız ‘bağlanma’ gibi anahtar kelimeler bir şeye ihtiyaç duymayı ya da bir şey istemeyi bırakmanızı sağlamaya yarar. Spiritüel camia neden bunu savunur, bilmek ister misiniz? Çünkü spiritüel camia ilişkisel işlev bozukluklarıyla doludur. Spiritüel camia küçükken ihtiyaçları karşılanmamış kişilerle doludur. Bu ihtiyaçların karşılanmaması o kadar acı verir ki kişi dikkatini fizikötesine çevirir. Bu yüzden spiritüel camia berbat anne babalara sahip oldukları için ‘Tek çözüm Tanrı’ diyen insanlarla doludur.”


Videoda böyle söylüyor Teal fakat bunu söylerken spiritüalizmin ya da spiritüel dünyanın tamamıyla yanlış olduğu ya da bunlardan tamamen kaçınılması gerektiğini kastetmediğini belirtmekte fayda var. Zaten kendisi de son derece spiritüel biri. Sadece, bu alanın gölgede kalmış yanlarını açığa vuruyor aslında ve temelde dünyevi ilişkilerin acı verme potansiyelinden kaçınmak amacıyla Tanrı’ya dönmek ile Tanrı’yı deneyimlemek amacıyla Tanrı’ya dönmek arasında büyük bir fark olduğunu vurguluyor. Yaptığı, Tanrı’dan uzaklaşılması gerektiğini söylemek değil; bir şeyden kaçınmak için Tanrı’ya yaklaşmanın gerçek anlamda Tanrı’ya yaklaşmak anlamına gelmediğini söylemek.


Tanrı’yı gerçekten bulmak istiyorsan bu fiziksel dünyanın nimetlerini, insan ilişkilerini, bedenselliği vs aşmayı değil, bunların buradaki deneyimine kattıklarını takdir edip onları sahiplenmeyi hedefleyeceksin öncelikle, demeye getiriyor. Tanrı seni fiziksel dünyaya gönderdiyse bütün hayatını bedeninden ayrı, insan ilişkilerinin üzerinde yaratacağı etkiden azade geçirmen için değil, fiziksellik ve ilişkiler sana bir şeyler öğreteceği için gönderdi, diyor. Genel söyleminde de şu var: İnsanlıktan beklenen ne insanlığını aşıp tamamen ilahi olana yönelmesi ne de ilahiyi tamamen reddedip sadece dünyevi olana yönelmesi; insanlıktan beklenen, dünyevi yanının tanrısal yanının bir parçası olduğunu idrak etmesi ve ikisini birbirine entegre etmesi.


Kısacası: Spiritüel olmak iyidir, hoştur, fakat ona doğru sebeplerle yönelmediğimizde, daha doğrusu ona yönelmemizin ardındaki aydınlık sebepler kadar karanlık sebeplerin de farkında olmadığımızda spiritüellik bizim için bir inkar ve kaçınma yöntemi haline gelmeye çok müsaittir. Zaten bu her tür yönelimimiz için böyledir aslında; ama burada konuşulanlar özelinde insani taraflarımızın inkarı ve onlardan kaçınmamız riski söz konusudur. Bu da çok tehlikelidir çünkü onlardan kaçınıp onları inkar etmekle insani yanlarımızı yok edemeyeceğimize göre kabul görmeyen bu yanlarımız baskılanarak gölgelere itilecek ve mevcut ihtiyaçlarını yine karanlık, dolambaçlı, manipülatif yollarla karşılamaya çalışmak zorunda kalacaklardır.


*Videoda karşısında oturan kişinin durumuna atıfta bulunarak baba örneğini veriyor.


Recent Posts

See All

Astroloji, Tarot, Psişik Yetiler ve Çevirmenlik

Onu Sevmeyin Beni Sevin Ama o de’leri da’ları ayırmıyor onu sevmeyin beni sevin Ama o çöpleri ayrıştırmıyor onu sevmeyin beni sevin Ama o entelektüel değil onu sevmeyin beni sevin Ama o astrolojiye ta

Lolipop (Olive Senior'a Ait Öykünün Çevirisi)

Olive Senior'ın The Pain Tree adlı öykü kitabındaki öykülerden Lollypop'u çevirdim. Öyküden bir pasajı aşağıda paylaşıyorum. Tamamını şurada okuyabilirsiniz: https://www.yazi-isleri.com/lolipop-olive-

Acil Sütanne Aranıyor

Aşağıda bir pasajını alıntıladığım Acil Sütanne Aranıyor adlı öykümün tamamını şuradan okuyabilirsiniz: https://www.yazi-isleri.com/acil-sutanne-araniyor-senem-balaban/ “Dikkat ettin mi, bazı adamlar

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page